Basisschoolkinderen


Basisschoolkinderen

Deze kinderen kunnen door bewegingsproblemen last krijgen op lichamelijk gebied, maar ook op sociaal gebied. Doordat ze in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes of op het schoolplein moeite hebben met spelen. Sommige kinderen bewegen houterig of zijn onhandig. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, schrijven of het tempo in de klas bijbenen. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Soms is het nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen wordt beperkt, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Voorbeelden van indicaties bij basisschoolkinderen zijn:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • DCD, Developmental Coördination Disorder
  • Mentale retardatie
  • Schrijfproblemen
  • Houdingsproblemen
  • Jeugdreuma
  • Ademhalingsprobblemen
  • Sensomotorische problemen
  • Orthopedische afwijkingen
  • Kinderbekkenfysiotherapie