Claudicatio Intermittens

Waarom een trainingsprogramma bij Claudicatio Intermittens?
Bij Claudicatio Intermittens of etalagebenen is er sprake van pijn in de benen door een vernauwing of afsluiting van een slagader van of naar de benen. Een typische klacht bij etalagebenen is pijn na een stukje lopen. Na een poosje rusten zakt de pijn weer af en kan de patient weer verder lopen. De afstand die de patient nog kan lopen zonder pijn is een praktische maat voor de ernst van de aandoening. Wij bieden een begeleid looptrainingstraject aan om uw lopen aanzienlijk te verbeteren. Wij doen dit binnen het kader van claudicationet Nederland en dus op de beste en wetenschappelijk onderbouwde wijze. Over het claudicationet komt U meer te weten als U kijkt op ClaudicatioNet

Voor wie is het trainingsprogramma?
Deze training is bedoeld voor mensen met claudicatio intermittens oftewel etalagebenen.

Hoe lang duurt het trainingsprogramma?
Aangezien het verbeteren van de pijnvrije loopafstand gebaseerd is op trage processen waarvoor het lichaam langdurig getraind moet worden is het een langdurig traject. De eerste 4 weken zullen we 3 x per week behandelen, daarna 8 weken 2 x per week waarna er in overleg en afhankelijk van hoe het gaat afgebouwd wordt naar 1 x per 2 weken overgaand in periodieke begeleiding en testen eens in de 3 of 6 maanden al naar gelang daar behoefte aan is.

Vergoedingen:
De behandeling van etalagebenen valt onder de chronische indicaties. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Locatie:
Fysiotherapie bij claudicatio intermittens wordt gegeven op onze locatie in Sint Philipsland en Nieuw-Vossemeer