Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Er is tegenwoordig geen verwijzing meer nodig voor behandeling door een fysiotherapeut. Als u zonder verwijzing komt, voert de fysiotherapeut eerst een screening uit.
De screening start met een vraaggesprek; uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek.
Aansluitend vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Zo wordt bepaald of uw klacht in aanmerking komt voor een fysiotherapeutische behandeling. In samenspraak met u wordt de beste behandeling bepaald.