Jongeren

Ook bij kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen bewegingsproblemen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en zijn functioneren in een groep.

Voorbeelden van indicaties bij jongeren zijn:

  • Schrijfproblemen
  • Houdingsproblemen
  • Ademhalingsproblemen
  • Hoofdpijn
  • Cerebrale parese
  • Revalidatie na een ongeval
  • Jeugdreuma
  • Orthopedische problemen
  • Overbelastingsklachten bijvoorbeeld door intensief sporten