Lidian VarossieauIk ben Lidian Varossieau-Oude Sogtoen. Mijn hart ligt in het behandelen en begeleiden van kinderen met motorische problemen.

Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam met kinderen. Eerst op een kinderrevalidatiecentrum en een mytylschool en later in onze praktijk waar ik steeds meer kinderen te behandelen kreeg.

Naast de verplichte bijscholing heb ik ook nog verschillende cursussen gevolgd o.a. op het gebied van kinderen met een hersenbeschadiging, kinderen met een motorische achterstand, schrijfmotoriek, sensorische intergratie, plagiocephalometrie en asymmetrische zuigeling, kinderorthopedie, fysiotherapie bij ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0-2 jaar.

Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen.