Vergoeding

Algemene informatie over vergoeding van fysiotherapie
Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004 zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn er andere regels.

Kinderen tot 18 jaar

  • De eerste 9 behandelingen per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
  • Kinderfysiotherapie gegeven door een geregistreerde kindertherapeut 18 behandelingen per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
  • Behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.


Chronische aandoeningen

De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de éénentwintigste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste twintig komen voor eigen rekening of kunnen vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
Wat er vergoed wordt aan fysiotherapie in de aanvullend verzekering verschilt sterk van verzekeraar tot verzekeraar en ook nog per aanvullend pakket. Wat u vergoed krijgt in uw aanvullende verzekering kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Of door telefonisch contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een bepaald bedrag per jaar wordt vergoed en niet per ziektegeval. Houdt u daar a.u.b. rekening mee.