Werkwijze

Aanmelding
Sinds 1 januari 2006 heeft u de keuze om zonder verwijzing van de (huis)arts de fysiotherapeut te benaderen in verband met uw gezondheidsprobleem. Natuurlijk kunt u eerst langs uw huisarts, maar het hoeft niet meer. Op deze manier legt u een kortere route af voor u kunt beginnen met uw herstel. De huisarts speelt ook dan een centrale rol in de coördinatie van uw zorg.
Als u zonder verwijzing van de huisarts bij de fysiotherapeut komt is deze verplicht een screening uit te voeren.  Zo wordt bepaald of u fysiotherapeutisch behandeld kan worden voor uw gezondheidsprobleem en of er een verwijzing naar de huisarts noodzakelijk is.

Na de screening zijn er vier mogelijkheden:
1. Verder fysiotherapeutisch onderzoek is niet nodig, er wordt ook niet verwezen naar anderen.
2. Verder fysiotherapeutisch onderzoek is niet nodig, de patiënt wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.
3. Verder fysiotherapeutisch onderzoek is nodig, daarna wordt de behandeling gestart.
4. Verder fysiotherapeutisch onderzoek is nodig, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van de (huis)arts.

Indien verder fysiotherapeutisch onderzoek nodig is of indien u komt met een verwijzing van de arts wordt over gegaan tot het anamnestisch gesprek. Er worden een aantal vragen aan u gesteld, u vertelt over uw gezondheidsprobleem. Van daaruit bedenkt de fysiotherapeut wat hij/zij wil onderzoeken.

Onderzoek
Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests (bijvoorbeeld in de vorm van vragenlijsten) krijgt de fysiotherapeut een beeld van het gezondheidsprobleem. Vervolgens wordt een behandelplan met doelen opgesteld, in overleg met de patiënt.

Behandeling
De behandeling is erop gericht de patiënt zo snel mogelijk weer op haalbaar en optimaal functioneringniveau te brengen.  De behandeling kan bestaan uit o.a. oefentherapie, informatie en advies over bijvoorbeeld houding en/of sport, massage/mobilisatie van gewrichten. 
De duur van de behandeling en de gekozen behandelmethoden zijn afhankelijk van de aard en omvang van het gezondheidsprobleem en de hulpvraag van de patiënt.